Misbrukt ordning for utenlandske arbeidssøkere oppheves

Fra og med 15. januar vil det ikke være mulig å søke om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere eller spesialister.
Publisert: 11.01.2013

Ordningen med oppholdstillatelser for faglærte arbeidssøkere vil bli avviklet. Grunnen til dette er at svært få av arbeidssøkerne har funnet relevant arbeid i Norge og at mange søkere har levert falske dokumenter.

Bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere blir opphevet fra 15. januar. Et fåtall av dem som har hatt slik tillatelse, har funnet relevant arbeid i Norge. De utenriksstasjonene som mottar flest søknader, har meldt om utstrakt og økende bruk av falske dokumenter i søknadene slik at søkerne i realiteten ikke er faglærte.

 Mer informasjon kan du finne på Arbeidsdepartementets nettsider.