Hvordan er ID-arbeidet i Utlendingsforvaltningen?

I disse dager får 2800 ansatte i politiet i Oslo og Agder en spørreundersøkelse om hvordan det står til med identitetsarbeidet på deres arbeidsplass. Bakgrunnen til dette er et stort prosjekt igangsatt av Nasjonalt ID-senter, der ID-arbeidet skal evaluere
Publisert: 25.01.2013
questback-isak-hanne.jpg

I disse dager får 2800 ansatte i politiet i Oslo og Agder en spørreundersøkelse om hvordan det står til med identitetsarbeidet på deres arbeidsplass. Bakgrunnen til dette er et stort prosjekt igangsatt av Nasjonalt ID-senter, der ID-arbeidet skal evalueres i hele utlendingsforvaltningen.

Evalueringsprosjekt er i disse dager i ferd med å sende ut sin første Questbackundersøkelse. Prosjektet skal kartlegge og evaluere det identitets- og dokumentasjonsarbeidet som gjøres i utlendingsforvaltningen, både internt i etatene og samhandlingen mellom dem.

Prosjektet har i dag medarbeidere fra Oslo og Agder politidistrikt, Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utenriksdepartementet, i tillegg til Nasjonalt ID-senters egne medarbeidere. - Jeg er skikkelig spent på hva resultatene av denne undersøkelsen blir, sier prosjektleder, Hanne Tannvik Svendsen. Undersøkelsen sendes nå til rundt 2800 medarbeidere i Oslo og Agder politidistrikt, som er to av de som står først for tur. 
 
- Jeg vil rette en stor takk til begge distrikt for virkelig å ha oppmuntret medarbeidere som er mottakere av undersøkelsen til å svare. Begge distrikt har hatt nyhetssak på Intranett i forkant av utsendelsen og skapt blest om undersøkelsen, og i Oslo har sågar politimesteren oppmuntret medarbeiderne til å svare, så jeg håper på stor svarprosent, sier Hanne med et smil. 
 
Resultatene vil bli etterfulgt av intervjuer med utvalgte i etatene og analyser av resultatene. Disse analysene vil etterfølges av delrapporter med forslag til tiltak som forhåpentligvis kan forbedre det gode arbeidet som allerede gjøres i de ulike etatene. Og ingen skal føle seg forbigått. I tillegg til Oslo og Agder, skal også Utenriksdepartementet ved utenriksstasjonene evalueres dette halvåret, etterfulgt av Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet i andre halvdel av 2013. I første halvår 2014 skal etter planen Utlendingsnemnda og resten av politi-Norge evalueres.

Alt dette skal ende i en sluttrapport med forslag til tiltak som kan forbedre et allerede godt arbeid, lette saksbehandlingen og også forslag til hvordan Nasjonalt ID-senter skal legge opp til et løpende evalueringsarbeid.

Mottakere av resultatene er, foruten de som skal evalueres, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- ungdoms- og inkluderingsdepartementet og Politidirektoratet. 
 
- Jeg vil også takke de medarbeiderne, hospitantene og medlemmene i Styringsgruppen som har vært, og er, involvert i prosjektet for godt engasjement og deltakelse, sier Hanne. Uten engasjert og god ekstern deltakelse er dette prosjektet umulig, og forhåpentligvis får vi ærlige og gode svar på hvordan ståa faktisk er. - Målet er ikke å henge ut noen eller noe sånn, men rett og slett foreta en nøktern vurdering av det arbeidet som gjøres i dag og organiseringen av det. - Men nå er jeg altså skikkelig gira og litt småspent ettersom det er såpass mange mottakere av Questbackunderøkelsen, og ser virkelig frem til arbeidet videre sier Hanne.