Den 7. EDEWG-konferansen

For syvende gang ble nylig EDWEG-konferansen avholdt, denne gang i Lyon i Frankrike.
Publisert: 15.10.2012

Konferansen arrangeres annet hvert år og samler dokumenteksperter fra hele Europa samt Tyrkia, USA og Canada. Faglig spenner deltakernes kunnskap seg fra generelt rettslig karakter til kunnskap om avansert kjemi og fysikk.

Konferansen i år besto av flere workshops. Den første workshopen var dedikert til en ny metode for å skille og kategorisere blekkskrivere. Metoden baserer seg på å identifisere karakteristiske trekk ved hver enkelt skriver og er fremdeles på forsøksstadiet, men kan i fremtiden bli ett nyttig verktøy for dokumentgranskere.

Den andre workshopen ble holdt av SICPA, en sveitsisk produsent av sikkerhetselementer. SICPA benyttet anledningen til å beskrive en del sikkerhetselementer, hvordan produksjonen foregår og hvordan disse sikkerhetselementene bør integreres i sikkerhetsdokumenter.

De to påfølgende dagene hadde en rekke eksperter anledning til å presentere ny forskning og ideer. Mange av presentasjonene handlet om blekk og var svært avanserte. Hvert innlegg var en del av en stor pågående diskusjon om hvilke metoder som i fremtiden vil bli ledende innen dokument- og håndskriftsgranskning.

Metoder for å nøste opp kriminelle nettverk på tvers av grenser ved hjelp av enkel dokumentetterretning, var også ett tema som ble tatt opp under årets konferanse. Det ble blant annet presentert enkle og uutforskede metoder for å undersøke dokumenter og vist frem eksempler på svært gode forfalskninger.

Under konferansen jobbet deltakerne også i grupper med blant annet såkalt nondestruktiv dokumentundersøkelse samt sikkerhetsdokumenter. Her var fokus på nye forfalskninger og gjennomgang av etablerte prosedyrer for dokumentundersøkelse.