Nå får du tilgang til iFADO

Det er ikke alltid lett å se hvilke visum, stempelavtrykk og sikkerhetsdetaljer som er ekte og falske i identitetsdokumenter. Nå gir vi deg tilgang til iFADO, en database som viser deg hvordan disse detaljene egentlig skal se ut.
Publisert: 20.08.2012

Hva er iFADO

iFADO er en database som inneholder informasjon om sikkerhetsdetaljer i ekte ID- og reisedokumenter, visum og stempelavtrykk i EU og en del tredjeland.

iFADO står for intranet Fraud and Authentic Documents Online.Nettstedet drives av Den europeiske unionens råd, og opplysningene publiseres av medlemslandene i EU, Island og Norge. Hvert medlemsland har ansvar for sitt lands egne dokumenter. Tredjelands dokumenter blir fordelt etter behov og kapasitet.

Informasjon om falske dokumenter som er avdekket, blir også publisert her. Dette dreier seg i hovedsak om forfalskningstyper som det vil kunne dukke opp flere av. 

Innlogging i iFADO
iFADO er en database som krever innlogging. Informasjonen er gradert med EU restreint, og kan derfor ikke deles fritt. Tilgang til basen er gratis. NID kan gi deg brukernavn og passord (ulikt brukernavn til nidportalen) hvis du kan dokumentere et behov for iFADO. Informasjon om hvor du sender en henvendelse om brukernavn finner du på portalen vår – klikk på "databaser" i bunnmenyen.

På siden vår får du også en kort steg for steg forklaring for hvordan du skal bruke iFADO.