Ett år med Dok 8

I dag er det ett år siden åtte nye dokumentgranskere var på plass i NIDs ID-Dokument seksjon. NIDs spesialistutdannelse for dokumentgranskere går over 2 år og foregår i NIDs lokaler, samt gjennom studieopphold og kurs både i Norge og i utlandet.
Publisert: 15.08.2012

Sommeren 2013 vil de åtte nyutdannede dokumentgranskerne uteksamineres og representere en betydelig utvidelse av det faglige miljøet i Norge. Dokumentgranskerne har en faglig sammensatt real- og formalkompetanse, med bakgrunn fra blant annet samfunnsvitenskap, historie, språk- og grafiske fag, og arbeidserfaring fra utenrikstjenesten, flyktningetjenesten i NAV, og utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Undervisning
Presentasjon og omvisning hos NIDs samarbeidspartnere i utlendingsforvaltningen ble prioritert tidlig i opplæringen. Det har vært viktig for å tilegne seg et helhetsperspektiv, for egen rolleforståelse i systemet, og for å gi et innblikk hos de ulike aktørene med tanke på senere samarbeid og bistand. Studium av faglitteratur, arbeid med reelle saker og oppgaveløsning er en rød tråd gjennom hele opplæringsperioden.

Studieturer
Dokumentgranskerne har besøkt Kripos flere ganger, og dokumentgranskere på opplæring i henholdsvis NID og Kripos har møttes flere ganger i forbindelse med opplæringen. Som en del av opplæringen reiste gruppen på studietur til Finland og Sverige i fjor høst, sammen med Kripos. De besøkte sikkerhetstrykkeriene Gemalto og Crane for å se trykkprosessen i praksis, og Statens Kriminaltekniska Laboratorium for å høre om deres organisering og arbeid med dokumentundersøkelser. I løpet av siste del av opplæringsperioden skal Dok 8 få oppleve ulike kontrollsituasjoner, hvor både tid og tilgang til teknisk utstyr er begrenset. De skal også gjennomføre spesialiserte kurs i avanserte emner.

Studieopphold ved National Document Fraud Unit
Andre januar sendte NID de to første av Dok 8-gruppen til et seks uker langt studieopphold ved National Document Fraud Unit (NDFU) i Storbritannia. Kurset er en kortere versjon av et åtte ukers kurs som britisk politi og dokumentrelatert grensepersonell kan søke om å få ta del i. Janne Kvale og Yoran Sandanger var de første som reiste, og ble samtidig de første utlendingene som noensinne har fått delta. Alle de åtte dokumentgranskerne under opplæring i NIDs dokumentseksjon vil få et 6 ukers opphold ved NDFU i løpet av 2012. Fire har reist hittil i år, og de siste fire reiser i høst.

Arbeid med forvaltningssaker
Fra mai i år har det vært mulig for utlendingsforvaltningen å sende forvaltningssaker til NID for dokumentteknisk undersøkelse, noe flere har benyttet seg av. Dette har gitt dokumentgranskergruppen mulighet til å håndtere reelle saker under veiledning. Dokumentgranskerne bemanner også vår vakttelefon i arbeidstiden.

Opplæring i dokumentkontroll
Dokumentgranskerne har i tillegg vært med på NIDs opplæringsprosjekt, gjennom å holde kurs i dokumentkontroll blant annet for regionalsamlinger for ambassadeansatte og for norske politidistrikt.