NID underviste i dokumentkontroll i Ankara

I slutten av april deltok Beate Bakken og Erlend Gjølberg fra NIDs dokumentseksjon på regionalsamling i Ankara. Der holdt de kurs i dokumentkontroll for ambassadeansatte.
Publisert: 08.05.2012

Regionalsamlingen er den første Utenriksdepartementet har arrangert for ansatte som arbeider med konsulære saker. De som deltok på samlingen var utstasjonert personell fra de norske ambassadene i Midtøsten og Nord-Afrika, samt foredragsholdere fra en rekke ulike aktører, blant annet Utenriksdepartementet, Skattedirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

Onsdag 25. april var det satt av tid til NIDs kurs i grunnleggende dokument- og personkontroll. Deltakerne ble først oppfordret til å registrere seg på NID-portalen for å få tilgang til alerts og aktuell informasjon om dokumentkontroll og identitetsarbeid. Videre fikk deltakerne en gjennomgang av vanlige sikkerhetselementer i pass, en innføring i forfalskningsmetoder og tips til hvordan disse kan avdekkes. Deltakerne fikk også øvelser for å prøve kunnskapen i praksis. I tillegg hadde NIDs utsendte med seg luper og UV-lys for å vise hva slags utstyr en utenriksstasjon bør ha tilgang til for å kunne gjennomføre en effektiv og tilfredsstillende dokumentkontroll.

- For oss var det veldig nyttig å få være med på regionalsamlingen for å informere om NID og hva vi kan brukes til, og for å få et innblikk i de utfordringene utenriksstasjonene møter, forteller Beate.