NID deltok på regionalsamling for utlendingsfeltet

Dag Hov og Solvor Aarsland fra NIDs dokumentseksjon underviste i dokumentkontroll på regionalsamling for utlendingssaker i Manila den 16.-20. april.
Publisert: 02.05.2012

Regionalsamlingen var arrangert av Utenriksdepartementet og rettet mot utsendt personell og lokalt ansatte ved de norske ambassadene i Asia. De første dagene av samlingen inkluderte innføring i Schengensamarbeidet og forvaltningsloven, en workshop i kundebehandling og kommunikasjon, diskusjoner knyttet til visum og visumsystemet Norvis, og en introduksjon til hva som er beste praksis på ambassadene.

I løpet av oppholdet hadde NID møte med ansatte i konsulæravdelingens enhet for forebygging av svindel ved den amerikanske ambassaden. Den amerikanske ambassaden har omtrent 2000 ansatte og ca 250 000 visumsøknader per år. Det er svært lav notoritet knyttet til id-dokumenter fra Filippinene, noe som fører til at den biografiske informasjonen tillegges stor vekt. NID fikk også møte anti-svindel avdelingen i det filippinske Bureau of Immigration, hvor vi fikk innføring i de filippinske passene av to dokumentgranskere. I tillegg hadde NID med seg fire versjoner av et norsk pass som vi gjennomgikk med dem.

NIDs undervisningsopplegg under regionalsamlingen fant sted på fredag formiddag, og ble gjort i samarbeid med Kjetil Klunderud fra UDI. Deltakerne ble presentert for NID, NIDs avdelinger og NIDs webportal. Deretter fikk deltakerne en innføring i grunnleggende dokumentkontroll. Dette inkluderte vanlige sikkerhetselementer i ID-dokumenter, innføring i vanlige forfalskningsmetoder, samt en gjennomgang av passleseren som blir benyttet av utenriksstasjonene. Deltakerne studerte både egne og falske pass ved hjelp av luper med UV-lys og lommelykter. I tillegg gjennomførte de en imposter-test på tid, noe som var veldig populært.

I løpet av turen fikk NID god innføring i de store utfordringene ansatte i utenrikstjenesten møter i hverdagen, samtidig som vi ser at det er et behov for den ekspertisen vi i NID ønsker å tilby.