Vi skal gjøre deg bedre

En viktig del av arbeidet vårt skal være å utvikle og dele kompetanse, og et av prosjektene som NID for tiden jobber med er opplæringsprosjektet.
Publisert: 26.04.2012

I instruksen til NID står det at vi skal styrke utlendingsforvaltningens og politiets arbeid med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til, kommer til eller oppholder seg i riket. Opplæringsprosjektet kom i gang etter at NID i 2011 kartla hvilke behov utlendingsforvaltningen har på ID-området. Gjennom kartleggingen fant vi blant annet ut at det er et stort ønske om økt kompetanse i ID-arbeidet, særlig innen dokumentkontroll.

Opplæringsprosjektet skal komme frem til hvem som er relevante for opplæring innen disse temaene og hvilke grupper som bør prioriteres til å få opplæring raskt. Prioriterte grupper vil for eksempel være utenrikstjenesten og politiet. På sikt håper også NID at en opplæring i dokumentkontroll skal tilbys på Politihøgskolen.

Prosjektgruppa skal utarbeide ulike opplæringstiltak som kan brukes til å øke kompetansen innen ID-arbeid og dokumentkontroll. Her skal fagportalen vår være en viktig bidragsyter gjennom for eksempel e-læring. Prosjektet skal også vurdere om NID skal tilby opplæring innenfor andre relevante temaer, og om det er andre aktører utenfor utlendingsforvaltningen som kan ha nytte av opplæring.

Vi i NID ønsker at opplæringen kan bidra til at ansatte i utlendingsforvaltningen og annen offentlig forvaltning kan bli enda bedre på å gjennomføre ID-kontroll.