Biometriens første og største

I anledning vår kommende biometrikonferanse presenterer vi noen korte fakta om biometriens første og største brukere.
Publisert: 11.04.2012
  • Verdens første sivile identifiseringssystem basert på fingeravtrykk (AFIS) ble etablert av Frankrike i 1988 for mottak av flyktninger.
  • Verdens første nasjonale ID-kort med fingeravtrykk (AFIS) ble etablert i Libanon i 1996.
  • India har verdens største biometriske database for nasjonale identitetskort - med mer enn 200 millioner personer registrert med fingeravtrykk.
  • Verdens første fingeravtrykksystem (AFIS) for biometriske pass ble innført av Pakistan i 2004.
  • Australia innførte grensekontrollsystemet “SmartGate” i 2004, som var verdens første automatiske grensekontrollsystem tilpasset  ICAO-standard.
  • Verdens største automatiske biometriske gjenkjenningssystem basert på IRIS blir brukt av “UK Border Control” ved grensekontroll på lufthavnene i Storbritannia.
  • Verdens største visumdatabase med biometri ble satt i drift i oktober 2011. Databasen skal inneholde fingeravtrykk og bilde, samt navn, adresse, yrke, dato og sted for visumsøknad, samt avgjørelse om visumnekt og forlengelse, av alle 70 millioner visumpliktige besøkende til Schengen-landene hvert år. EU-regler krever visum av besøkende fra til sammen 100 land.
  • Verdens største fingeravtrykksystem for politimyndigheter er i USA.  IAFIS systemet (Integrated Automated Fingerprint Identification System) ved FBI har fingeravtrykk fra mer med enn 70 millioner personer.
  • Europas største system for bruk av biometri for autentisering i minibank blir i 2012 innført av den tyrkiske storbanken “Ziraat Bank”.  Banken skal bruke fingerskanner for blodåreskanning for verifisering mot biometri lagret i chip.