NIDs studieopphold ved National Document Fraud Unit

I perioden andre januar til ellevte februar sendte NID de to første av Dok 8-gruppen til et seks uker langt studieopphold ved National Document Fraud Unit (NDFU) i Storbritannia. Her kan du lese hvordan Janne og Yoran opplevde turen.
Publisert: 09.03.2012
Yoran Lab.JPG

Janne Kvale og Yoran Sandanger ble de heldige førstereisende. De var også de første utlendingene som noensinne har fått delta, men er ikke de siste. Alle de åtte dokumentgranskerne under opplæring i NIDs dokumentavdeling vil få et 6 ukers opphold ved NDFU i løpet av 2012. Oppholdet er en essensiell del av deres to-årlige opplæringsløp, og bidrar til å øke kompetansen i dokumentgranskerfaget.

- Kurset vi deltok i var en kortere versjon av et åtte ukers kurs som britisk politi og dokumentrelatert grensepersonell kan søke om å få ta del i, sier Janne og Yoran.
- Grunnen til at det ble noe kortere for oss var at de britiske deltakere i større grad fungerer som ansatte ved NDFU under oppholdet, noe vi som utlendinger ikke har anledning til på grunn av sikkerhetshensyn. Dermed fikk vi en moderert utgave av det normale kurset.

Betegnelsen “kurs” er også noe upresis. Det er kanskje mer nyttig å omtale oppholdet som en utveksling. - Vi fikk mye intensiv opplæring i kursform, men det handlet like mye om å knytte kjennskap og å se hvilke ressurser NDFU hadde.

 - Vi ble godt mottatt av våre britiske kollegaer, som var svært interessert i å dele sin kunnskap. NDFU har ca 45 ansatte, og med dem et bredt erfaringsgrunnlag og dyp kunnskap på ulike felt. Vi fikk tilgang på et enormt referansemateriale, og brukte mange timer i arkiver med pass og dokumentrelatert informasjon som var samlet opp over en årrekke.

- Den første uken gikk med til intensiv kursing i dokumentgransking. For oss var dette en nyttig oppfrisking av det vi har studert høsten 2011. I tillegg fikk vi fylt enkelte huller i kunnskapen vår. Vi kan med trygghet si at det opplæringsopplegget vi har fulgt siden vi begynte i august har gitt oss et svært godt grunnlag for å forstå den teoretiske, og dermed også den praktiske siden av faget.

Den påfølgende uken var i sin helhet dedikert til studiet av et utvalgt testdokument. Janne fikk et kinesisk pass, Yoran fikk et bangladeshisk pass. Dette var en virkelig nyttig erfaring. - Studiet av dokumentet var grei, utfordringene dukket opp da vi skulle formulere det vi hadde funnet i en rekke rapporter og analyser. Erfaringen med å koke ned alle inntrykkene vi har fått av dokumentet til lettfattelig og ubestridelig buljong sitter i, og kommer til å være nyttig her i NID.

- Uke 3 til 6 gikk med til mye forskjellig. Vi hadde mange besøk utenfor NDFU.  Vi fikk blant annet besøke sikkerhetsseksjonen til Buckingham Palace, House of Commons og Olympiaparken. I tillegg fikk vi sett produksjon av sikkerhetspapir ved De La Rue-fabrikken.

Vi fikk også besøke New Scotland Yard. Tilfeldigvis var det en av de andre kursdeltakerne som er ansatt der, og jobber i Specialist Crime Directorate, en enhet som samler flere spesialseksjoner. Hans seksjon lå under noe som minner om Økokrim, og fokuset hans var på forfalskningsfabrikker (forgery factories) som de stadig nøster opp. Det var veldig spennende å se hvordan de jobbet målretta mot bakmenn innenfor dokumentfalsk, og hvor stort omfang det var snakk om.

Alt i alt var oppholdet ved NDFU svært fruktbart, både faglig og med tanke på nettverksbygging. Dokumentseksjonen og NID for øvrig vil ha, og har allerede hatt, utbytte av kontakten med våre britiske kollegaer. Vi har blitt inspirert og tatt med erfaringer som kan brukes i videreutviklingen av vårt eget fag her hjemme.