Utstyr til dokumentkontroll i førstelinje

Kontrollsituasjonen i førstelinje er ofte travel og ofte er innehaveren av ID-dokumentet som skal kontrolleres på den andre siden av en skranke.
Publisert: 02.02.2012
Lupe som benyttes til tekniske dokumentundersøkelser

En førstelinjekontrollør vil som regel ikke ha tilgang til de mest avanserte hjelpemidlene innen dokumentkontroll. Vi har derfor laget en liste over det vi mener er det mest nødvendige utstyret i første linje.

Kontrollutstyret bør være tilpasset den aktuelle kontrollsituasjonen, men felles for hele førstelinje er behovet for følgende utstyr:

  • Lyskilde for hvitt lys. Lyset bør være nokså sterkt, og det er en fordel hvis du kan bruke det til å belyse dokumenter fra siden (skrålys).
  • Lyskilde for gjennomlys. Hvis fastmontert lys ikke egner seg, kan en liten, men kraftig lommelykt være egnet til å gjennomlyse sidene i et dokument.
  • UV-lys. UV-lamper finnes i utallige varianter. UV-sikringene kommer best frem hvis dokumentet blir skjermet fra vanlig lys når du undersøker det i UV. Enkelte UV-lamper er egnet til bruk i rom, der det ikke er mulig å skru av lyset for å gjennomføre en enkel kontroll.
  • Lupe. Denne bør minimum gi mulighet for 10 x forstørrelse. Det vil være en fordel hvis den kan kombineres med en ekstern lyskilde og eventuelt UV.
  • Referanser. Elektroniske referansedatabaser gir deg god informasjon om sikkerhetselementer og dokumentenes gyldighet.
  • Dokumentleser for MRZ (maskinlesbar sone) og e-pass. Her finnes det flere tilgjengelige modeller, som gir muligheter for avlesning av chip og kontroll av MRZ i kombinasjon, eller i to operasjoner.