NID er vertskap for European Migration Network-møte

I begynnelsen av denne uken ble det avholdt et formøte i European Migration Network (EMN) her hos NID.
Publisert: 29.02.2012

Temaet for møtet var konkretisering av et svensk/norsk initiativ til en studie kalt “Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process”.

Denne studien skal gi et overblikk over utfordringene medlemslandene møter ved vurdering og verifisering av utlendingers identitetsdokumenter. I tillegg til nasjonale bidrag  vil det bli laget en synteserapport. Resultatene fra studien vil gi medlemslandene og EU kommisjonen informasjon om utfordringene man møter og hvordan de håndteres.  Den vil også  identifisere mulige veier videre for å få til en mer effektiv og koordinert behandling av slike saker.

Studien planlegges ferdig mot slutten av 2012. 

EMN sekretariatet var representert ved Dr. Hanne Beirens og kontaktpersoner fra Nederland, Irland, Polen, Sverige og Norge deltok også. Ellers var representanter fra Justisdepartementet, Oxford Institute og NID tilstede.