NID deltar på European Biometrics Symposium

Knut Ivarson Øvregård og Halvard Estensen fra NID, vil delta og holde innlegg på møtet. -Vi ser frem til symposiet, sier Knut Ivarson Øvregård seniorrådgiver i NID - Det er et stort behov for en slik arena innen biometri på europeisk nivå.
Publisert: 13.02.2012

Behovet for å utforske og forstå eksiterende og ny teknologi inne området automatisk gjenkjenning av menneskelig identitet er av økende betydning for den sosiale og økonomiske velferden i de fleste land i verden. European Biometrics Symposium har deltagere fra alle europeiske land inkludert Europakommisjonen og Europaparlamentet. Målet er å skape et europeisk nettverk av nasjonale kontakter og bidra til informasjonsutveksling mellom statlige organer, industri og akademiske miljøer.

European Association for Biometri (EAB) er en ideell europeisk organisasjon med fokus på riktig og nyttig bruk av biometri. I forbindelse med utfordringer knyttet til innvandringssystemer, innføring av e-pass, nasjonale identitetskort og elektroniske oppholdskort, ønsker EAB å skape et åpent og uavhengig fora der interessenter kan møtes, utveksle informasjon og diskutere nye initiativ knyttet til biometri.

Medlemmene i EAB representerer bl.a. myndigheter, industri, forskning og akademia. EAB ser det som viktig å fremme og forbedre samarbeid og synergier mellom de ulike medlemsgruppene.

Symposiet arrangeres i Brussel 17. februar 2012.