Møte med interesseorganisasjoner

NID ønsker å invitere interesseorganisasjoner til et møte der vi forteller om vår rolle og oppgave innen utlendingsforvaltningen, og informerer om hva vi har jobbet med og hva vi vil jobbe med fremover.
Publisert: 07.02.2012

Å innhente, utvikle, bearbeide og distribuere kompetanse og bygge faglige nettverk innenfor ID- og dokumentarbeid er våre kjerneoppgaver. Vi skal lære av hverandre og gjøre alle bedre.

Vi har satt oss som mål å bli et senter for ID-kunnskap - et ekspertorgan. Fra flere hold merker vi en økende interesse for kompetansen vår. Vi har fokus på utlendingsforvaltningen, men bidrar også i andre fagmiljøer og organisasjoner som har ønske om samarbeid. Derfor inviterer vi nå til et møte med interessorganisasjoner innenfor utlendingsfeltet.