Innføring av nye Schengen-standardiserte oppholdskort

Regjeringen foreslår å innføre nye oppholdskort med fingeravtrykk og foto som blant annet vil bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold.
Publisert: 09.02.2012

Justis- og politidepartementet har lagt frem et lovforslag om elektronisk lagring av
biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort.

– Ordningen med oppholdskort vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholdstillatelse, og dermed bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold, sier justisminister Grete Faremo.

Kortene vil gjøre det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor andre aktører enn myndighetene, så som
arbeidsgivere, banker mv.

Gjennom Schengen-samarbeidet er det innført ensartet krav til dokumentasjon for oppholdstillatelse i form av oppholdskort med fingeravtrykk og fotografi. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge skal få utstedt slikt oppholdskort.