Databaser for dokumentkontroll

Det er ikke alltid lett å vite hvordan et sikkerhetselement, stempel, visa eller reisedokument skal se ut i identitetspapirer fra alle verdens land. Det finnes en del referansedatabaser for dokumentkontroll. Her er en liten oversikt over ikke-kommersiell
Publisert: 13.02.2012

PRADO

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) er et nettsted opprettet av Den europeiske unionens råd. Det er eksperter i EU-landene samt Norge og Island som legger inn dokumentene.

Hva inneholder PRADO ?

PRADO innholder detaljert informasjon om reise- og ID-dokumenter og en del av sikkerhetselementene i disse. Nettstedet  inneholder  en stor ordliste med dokumentekniske begreper og undesøkelsesmetoder.

Hvem kan bruke PRADO ?

PRADO er gratis å bruke og krever ingen innlogging.

iFADO

iFado står for intranet Fraud and Authentic Documents Online. Nettstedet drives av Den europeiske unionens råd. Opplysningene man finner i iFado velges ut og bearbeides av medlemslandene i EU, Island og Norge.

Hva innehoder iFADO?

iFADO inneholder den viktigste informasjonen om sikkerhetsdetaljer i ekte ID- og reisedokumenter, visum og stempelavtrykk i EU og en del tredjeland. Informasjon om falske dokumenter som er avdekket, blir også publisert her.

Hvem kan bruke iFADO ?

iFado er et verktøy som krever innlogging.

Dokument- og skriftavsnittet ved Kripos er ansvarlig for tildeling av brukernavn passord.

EdisonTD

EdisonTD er utviklet av KLPD (politiet I Nederland) og styres av en internasjonal komité bestående av representanter fra utvalgte lands politi-, sikkerhets- og immigrasjonsmyndigheter. Det internasjonale samarbeidet skal sikre kontinuitet og kvalitet.

Hva inneholder EdisonTD?

Basen inneholder informasjon om spesimen av reisedokumenter og oppholdstillatelser.

Hvem kan bruke EdisonTD?

Tilgjengeligheten av EdisonTD og hvilke informasjon som gis, er avhengig av hvilken organisasjon man tilhører. EdisonTD skiller mellom offentlige og private organisasjoner.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om EdisonTD kan du kontakte:

The Netherlands Police Agency (KLPD)

National Criminal Intelligence Department (DNRI)

DISCS

DISCS er et referansesystem for dokumenter utviklet av det nederlandske politiet. DISCS tar sikte på å støtte verifisering av utenlandske og innenlandske ikke-reisedokumenter (underlagsdokumenter) som gir informasjon om identitet, nasjonalitet og sivilstatus.

Hva inneholder DISCS?

Basen inneholder blant annet informasjon om ekte og falske fødselsattester og ID-kort.

Hvem kan få tilgang til DISCS?

DISCS krever innlogging med passord.