Serviceerklæring

Det er viktig for Nasjonalt ID-senter å yte god service.
Publisert: 12.01.2012

Alle våre ansatte representer Nasjonalt ID-senter utad. En dårlig opplevelse i kontakt med Nasjonalt ID-senter kan ta lang tid å rette opp, og gjøre stor skade. Er vi gode på service, vil vi markere Nasjonalt ID-senter i fagmiljøet, og styrke vår evne til samarbeid. 

Det er viktig at alle opplever Nasjonalt ID-senter som en åpent og serviceinnstilt organisasjon.

Derfor vil vi:

 • jobbe for åpenhet og servicekultur i Nasjonalt ID-senter, blant annet gjennom internt holdningsarbeid
 • ha klare retningslinjer for håndtering av eksterne henvendelser
 • aktivt jobbe for å spre informasjon og kunnskap om Nasjonalt ID-senter når vi er i kontakt med eksterne samarbeidspartnere
 • gi vennlig, rask og riktig informasjon når noen henvender seg til oss
 • ha et klart, enkelt og tydelig språk
 • ha samarbeid i fokus
 • være imøtekommende, positive og tilgjengelige
 • holde høy faglig kompetanse og oppføre oss profesjonelt

  

Vi som jobber i Nasjonalt ID-senter har plikt til å

 • gi tilbakemelding eller svar på e-posthenvendelser innen tre virkedager
 • bruke fraværsmelding på e-post ved fravær, evt henvise til annen kontaktperson
 • sende ut referat senest en uke etter avholdt møte
 • overholde taushetsplikten
 • gi riktig og relevant informasjon
 • ikke gi svar vi ikke er sikre på