Ny rapport om den organiserte kriminaliteten i Norge

Bruk av falske dokumenter er avgjørende innen svært mange kriminalitetsformer, og det er grunn til bekymring over økende bruk av slike, skriver Kripos i sin nye rapport om den organiserte kriminaliteten i Norge.
Publisert: 25.01.2012

Politiet presenterte i dag rapporten ‘Den organiserte kriminaliteten i Norge – Trender og utfordringer i 2011–2012’. Rapporten er utarbeidet av Kripos, og utgis årlig.

NIDs arbeidsområder berøres på flere punkter i rapporten. Blant annet pekes det på at bruk av falske dokumenter er avgjørende innen svært mange kriminalitetsformer, og det er grunn til bekymring over økende bruk av slike. Det er også en utfordring at så mange ankommer Norge uten reisedokumenter av noe slag, ofte i forbindelse med menneskesmugling.

Videre fremkommer det at en utbredt modus er at den smuglede blir utstyrt med falske reisedokumenter og følges av ledsager under deler av reisen. Smuglingen muliggjøres blant annet ved omfattende produksjon av falske dokumenter i en rekke land, bruk av utro tjenere og bruk av en annen persons pass med gyldig visum. Bruk av falske dokumenter som beviser identitet overfor kontrollmyndighetene, tilrettelegger for en rekke lovbrudd. Samtidig kan dette være en betydelig sikkerhetsrisiko ved at vedkommendes rette identitet ikke er kjent.

Hele rapporten kan du lese her.