NID satser på klart språk

NID har satt av to dager i januar til klarspråkkurs i regi av Arkitekst - alle ansatte skal delta på kurset.
Publisert: 25.01.2012

Det er skrevet mange kilometer med tekst i NID siden vi ble etablert. Portalen vår er et godt eksempel på det. Det er et mål for oss å skrive enkelt, riktig og forståelig. 

Difi har bidratt til at vi kan sette av to dager til et klarspråkkurs for alle ansatte, og vi gleder oss til lærerike dager sammen med Jorunn Steensnæs fra Arkitekst. 

- Vi produserer mye skriftlig her i NID, og med hensyn til de som sitter på mottakersiden, er det ekstra viktig å skrive i klarspråk. Da kan man spare både tid, penger og frustrasjon, sier kommunikasjonsrådgiver i NID  Pernille Ødegård.

- Klare og begripelige tekster gjør avstanden mellom oss og leserne mindre. Dermed øker vi allmennhetens og brukernes tillit til oss som fagorgan. Med klarspråk mener vi et enkelt, tydelig og korrekt språk som er tilpasset dem vi skriver for. Vi skal ikke skrive bare for å informere, vi skal skrive for å bli forstått, avslutter hun.