Du finner oss på Twitter og Facebook

Ved å delta i sosiale medier, kan vi komme nærmere brukerne våre. Nå kan du finne oss på både Twitter og Facebook. Gjennom dette håper vi på å øke kjennskapen til NIDs arbeidsområder, og å bidra til at NID fremstår som en åpen og serviceinnstilt organisas
Publisert: 13.01.2012

Vi ønsker å være tilstede på arenaer der brukerne og interessentene våre er. For å gi service, informere, reklamere, komme i dialog og gi muligheter for deling av opplevelser knyttet til virksomheten vår. Riktig bruk av sosiale medier vil også øke synligheten vår, og gjøre flere klar over arbeidsfeltet vårt.

Kommunikasjonsansvarlig Pernille Ødegård, har ansvaret for den daglige oppfølgingen av NIDs offisielle kontoer, videreformidling av henvendelser til rette personer og å svare på henvendelser og kommentarer.

Følg Nasjonalt ID-senter på Twitter.

Følg Nasjonalt ID-senter på Facebook.