Bruk av falske identitetsdokumenter, alias og falske identiteter i Oslo

Bruk av falske identiteter er et stadig økende problem. Oslo Politidistrikt har kommet med en rapport over omfanget av denne type kriminalitet i Oslo.
Publisert: 17.01.2012
Global-Nyheter-2012-Pass.jpg

Det er på verdensbasis i løpet av de siste årene registrert en økende bruk av forfalskede identitetsdokumenter og misbruk av identiteter som et ledd i den organiserte kriminaliteten. Dette utgjør en stor samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig trussel.

Det siste tiåret har derfor vært preget av et økende globalt fokus på identitetsproblematikk som et ledd i bekjempelse av internasjonal organisert kriminalitet og økt fokus på nasjonal sikkerhet.

Som et forebyggende ledd har den teknologiske utviklingen av identitetsdokumenter vært enorm. Fra identitetsdokumenter med relativt enkle sikkerhetselementer, til pass med datachiper med biometrisk informasjon, som knytter dokumentet fysisk til rette innehaver.

I arbeidet med å avdekke falske identiteter vil NID spille en stor rolle særlig i forbindelse med bevisstgjøring, utvikling av gode metoder og opplæring av personell i politiet.

Last ned hele rapporten her.