NID med på samling for spesialutsendinger

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet (PU) arrangerer årlig en samling for spesialutsendinger, og i år holdes denne i Moskva 28. og 29. november. Fra NID vil seksjonsleder Zybelin Beck delta.
Publisert: 25.11.2011

Spesialutsendingen skal særlig arbeide med å verifisere opplysninger i opprinnelsesland, legge til rette for retur/uttransportering av personer som ikke har tillatelse til å oppholde seg i Norge og bekjempe menneskesmugling.

Samlingen er et godt utgangspunkt for gjensidig utveksling av informasjon og behov mellom spesialutsendingene og NID.

NID ønsker en tett dialog med spesialutsendingene og utenriksstasjonene om hvordan vi kan bistå i arbeidet med ID-verifisering. På Samlingen vil Zybelin Beck presentere vår nye fagportal og arbeidet NID gjør.