Biometriprosjekt i 2012

NID har i løpet av 2011 gjennomført en kartlegging av arbeidsprosessene hos aktørene i utlendingsforvaltningen. Kartleggingen avdekket et behov for nærmere utredning om bruk av biometri i forbindelse med ID-fastsettelse.
Publisert: 09.11.2011

NID vil i 2012 gjennomføre et større kartleggingsprosjekt om dagens praksis og hvilke muligheter eksisterende regelverk gir for opptak, lagring og deling av biometri i forbindelse med ID-fastsettelse.

En utvidet bruk av biometriske kjennetegn vil kunne bidra til å motarbeide bruken av uriktig identitet og dermed bidra til å forebygge og bekjempe illegal innvandring og illegalt opphold. Biometrisk identitetskontroll vil minke muligheten for personforveksling og identitetstyveri og forhindre at utlendinger opererer med ulike tillatelser under ulike identiteter.

Prosjektet skal se på hvilke behov aktørene har, og hvorvidt det eksisterende regelverket er tilstrekkelig for å dekke disse. Prosjektet skal også belyse de motstridende hensynene som kan finnes mellom behovet for personvern og behovet for deling av informasjon.

For mer informasjon, kontakt Knut Ivarson Øvregård på telefon 41619688 eller på e-post; knut.ovregard@nidsenter.no