02
NOV

Andrelinjekurs i person- og dokumentkontroll

Nasjonalt ID-senter holder andrelinjekurs i person- og dokumentkontroll.
02.11.2023 08:00 - 16:00

Kurset er nå fullsatt.

Kurset er forbeholdt de som har en utvidet rolle innenfor identitetsarbeid i organisasjonen, som for eksempel ID-spesialister, dokumentgranskere på andrelinjenivå eller lignende. Vi kan også vurdere andre søkere hvis det er kapasitet.  

Det er en forutsetning at søkeren har noe erfaring med i ID-arbeid, at de har tatt førstelinjekurs i ID-arbeid (digitalt og/eller fysisk), og at rollen på arbeidsplassen innebærer opplæring for nyansatte og kolleger.    

På kurset vil du i hovedsak lære hvordan du skal utføre dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil også lære om ID-juss, samtaleteknikk og ansiktssammenligning. I tillegg vil du lære noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du kan gi opplæring på egen arbeidsplass. 

Kurset består av syv fysiske oppmøtedager ved Nasjonalt ID-senter, to i begynnelsen og frem mot slutten. I perioden mellom oppmøtene avholdes det obligatoriske webinarer, og du må beregne noe tid til egenarbeid. 

Fysisk oppmøte:  

  • 2-3. november 2023 (uke 44)
  • 27. november - 1. desember 2023 (uke 48)

Webinar (økter på 1-3 timer):   

  • Tirsdag og torsdag uke 45 
  • Tirsdag og torsdag uke 46 
  • Tirsdag og torsdag uke 47 
  • Tirsdag uke 49 

Vi har 9 ledige plasser på kurset, og vi prioriterer hvem som kan delta. Prioriteringen gjøres i hovedsak på grunnlag av hvilken rolle deltagerne er tiltenkt i virksomheten, og på grunnlag av geografisk plassering. De som skal ha ansvar for undervisning og opplæring av nyansatte og førstelinje, samt ansvar for å skrive rapporter i dokumenttekniske saker, vil bli prioritert.  

Vi ber interesserte deltagere søke tjenestevei. Søkerens leder sender en e-post til postmottak@nidsenter.no. E-posten skal inneholde søkerens navn, rolle/tiltenkt rolle i virksomheten og en begrunnelse for hvorfor vedkommende trenger dette kurset. Merk gjerne påmeldingen “Interessemelding andrelinjekurs høst 2023”.