29
SEP

ID-webinar om Syria og Jemen

Nasjonalt ID-senter inviterer til ID-webinar om Syria og Jemen torsdag 29. september kl. 10.00-12.00. ID-webinaret er for deg som jobber i politiet eller utlendingsforvaltningen.
29.09.2022 10.00 - 12.00

Erlend Magnus Gjølberg og Vegard Pettersen vil blant annet gi en historisk gjennomgang om Jemen, informasjon om sivilregisteret og utstedelse av ID-kort og pass i de to landene, inkludert Houthi pass. I tillegg vil de gi en generell gjennomgang av viktige ID-dokumenter og en oppdatering på register- og dokumentsituasjonen etter informasjonsinnhentingsreise våren 2022. 

Foredraget gjennomføres på Teams. Lenke til Teams sendes til de påmeldte etter påmeldingsfristens utløp. Du må benytte deg av din offisielle epost-adresse (jobb-epost) når du melder deg på. Det vil bli gjort opptak av webinaret som blir gjort tilgjengelig for deg som jobber i politiet eller utlendingsforvaltningen på Nasjonalt ID-senters fagportal i etterkant.