24
MAI

ID-webinar om trender og moduser for ID-misbruk i 2021

Tirsdag 24. mai kl. 09.30 - 11 har du som jobber i politi eller utlendingsforvaltning anledning til å lære mer om det rapporterte ID-misbruket i 2021.
24.05.2022 09:30 - 11:00

I webinaret vil du også få høre om hva som skjer med informasjonen som rapporteres til oss og hvordan vi jobber med ID-misbruk i et etterretningsperspektiv.

Vi vil vise dette gjennom tre relevante og aktuelle eksempler:

  • Misbruksstatistikk for ID-dokumenter 2021
  • Misbruk av digitale identiteter
  • Produksjon av falske dokumenter i Norge

Representanter fra Etterretningssamarbeidet mellom Kripos og Nasjonalt ID-senter vil være til stede og vil kunne svare på spørsmål.

Webinaret vil bli tatt opp og tilgjengeliggjort for de som ikke kan delta. Vi vil også invitere til nye webinarer i tiden framover.

Lenke til Teams-møtet blir sendt ut før arrangementet.

Har du spørsmål til webinaret, ta kontakt med wenche.bjorngaard@nidsenter.no