05
MAI

ID-webinar om ID-basen, med fokus på Ukraina

Nasjonalt ID-senter inviterer til ID-webinar torsdag  5. mai kl. 09.30-11.00.
05.05.2022 09:30 - 11:00

Dette webinaret passer for deg som jobber i politiet og utlendingsforvaltningen, eller andre som gjør ID-vurderinger. 

ID-basen er et verktøy som Nasjonalt ID-senter har utviklet for å effektivisere ID-kontroll av utlendinger. Her finner du et stort utvalg av opplysninger om dokumenter og annen bakgrunnskunnskap som gjør det enklere for deg som jobber med identitet og identitetsfastsettelse.

Nasjonalt ID-senter bistår for tiden politiet med aktuell id-opplæring og dokumentkontroll av ukrainske dokumenter, og vi vil vise hvordan ID-basen er aktuell i den sammenheng.

Vi har utviklet en film om ID-basen, og denne vil vi vise under webinaret.
ID-eksperter fra Nasjonalt ID-senter vil være til stede, og vil kunne svare på spørsmål.

Lenke til Teams-møtet blir sendt ut før arrangementet.

Har du spørsmål til webinaret, ta kontakt med wenche.bjorngaard@nidsenter.no