04
MAR

Webinar: Nasjonal satsing mot ID-misbruk

Kripos og Nasjonalt ID-senter inviterer alle med ID-relaterte oppgaver i politiet til webinar torsdag 4. mars kl. 0900 – 1100.
04.03.2021 09.00 - 11.00

Kripos har i sammenheng med nasjonalt etterretningsansvar iverksatt en styrket innhenting på ID-misbruk, hvilket innebærer et behov for innrapportering i Indicia på samtlige tilfeller av avdekket ID-misbruk. Det er også opprettet et etterretningssamarbeid på ID mellom Kripos og Nasjonalt ID-senter. Samarbeidet har som mål å gi en oversikt over avdekket ID-misbruk i Norge, for å sette politiet bedre i stand til å styrke ID-kontrollen. 

Webinaret vil ta opp denne styrkede satsningen mot ID-misbruk, gi en gjennomgang av hvordan riktig rapportering utføres, og presentere gevinster av riktig rapportering. Kripos vil også gjennomgå oppdrag om sentral rapportering av falske dokumenter.

Webinaret gjennomføres på Teams. Lenke til Teams sendes til påmeldte etter påmeldingsfristens utløp.

MERK: Webinaret er kun for ansatte i politiet. Gyldig påmelding fordrer at man benytter e-post med domenet @politiet.no. Påmeldinger med annet e-postdomene vil ikke få tilsendt møtelenke.