06
JUN

Presentasjon - Syria

Presentasjon av funn fra informasjonsinnhentingsreisen i april til Beirut, Damaskus og Istanbul i PUs' lokaler.
06.06.2019 13.00 - 15.00

Vegard Pettersen fra Najsonalt ID-senter og Kai Kverme fra Landinfo presenterer sine funn fra årets reise med fokus på registrering og identitetsdokumenter for syrere i Syria og regionen, samt oppdatering på sikkerhetssituasjonen mm.