20
MAR

ID-arbeid i førstelinja

Dette kurset gir en innføring i ID-arbeid, personkontroll, teknisk dokumentkontroll og jus. Kurset passer for ansatte i politiet og andre etater som kontrollerer identitet. Kurset krever at du gjennomfører et e-læringsforkurs før kursstart.
20.03.2018 09.00 - 16.00

For påmelding gå til: Opplæring

Før du møter på kurset må du gjennomføre vårt obligatoriske forkurs (som blir ferdigstilt medio januar 2018). Dette vil bli sent ut i god tid før kurset.

Etter du har vært på kurset skal du:

 • Være klar over risikoene for bruk av uriktig identitet i samfunnet
 • Ta ansvar for korrekt registering
 • Kjenne til prinsipper for god samtaleteknikk
 • Kunne benytte spørsmål som er med på å identifisere/verifisere identiteten
 • Kunne anvende UV-lys for å sjekke UV-motiv, optisk dødt materiale og UV-fiber
 • Kjenne til ulike ressurser som kan brukes i ID-arbeidet
 • Kunne avgjøre at informasjonen i den maskinlesbare sonen stemmer overens med innholdet i dokumentet for øvrig
 • Kunne avgjøre om det er riktig font i den maskinlesbare sonen
 • Kunne anvende lupe for å kontrollere bakgrunnstrykk
 • Kjenne til ulike ressurser som kan brukes i ID-arbeidet
 • Kunne kontrollere hjørnene med lupe
 • Gjenkjenne når man skal og kan ta foto og fingeravtrykk, og når de kan søke på biometri i ulike databaser
 • Kjenne til prinsippene for ansiktssammenligning
 • Kunne oppdage avvik mellom ansikt på person og bilde i dokument
 • Kjenne til hovedreglene for dokumentasjonskravet for ulike nasjonaliteter
 • Kunne identifisere oppholdsgrunnlag og nasjonalitet, for å avgjøre hvilket kontrollnivå personen skal gjennom
 • Kunne finne hva som er gyldig legitimasjon for ulike nasjonaliteter
 • Kjenne til rutiner for rapportering på misbruk av identitet
 • Kjenne til hovedreglene for dokumentasjonskravet for ulike nasjonaliteter
 • Kunne identifisere oppholdsgrunnlag og nasjonalitet, for å avgjøre hvilket kontrollnivå personen skal gjennom
 • Kunne finne hva som er gyldig legitimasjon for ulike nasjonaliteter
 • Kjenne til rutiner for rapportering på misbruk av identitet
 • Kjenne til hvordan du kan kontrollere et dokument uten hjelp av utstyr