31
MAI

Fagdag for andrelinjen

Nasjonalt ID-senter arrangerer fagdag for andrelinjen på ID-feltet. Arrangementet er gratis, men reise og opphold må dekkes av egen arbeidsgiver. Se agendaen her.
Nasjonalt ID-senter 31.05.2018 09.30 - 16.00