31
MAY

Fagdag for andrelinjen

Nasjonalt ID-senter arrangerer fagdag for andrelinjen på ID-feltet. Arrangementet er gratis, men reise og opphold må dekkes av egen arbeidsgiver. Se agendaen her.
Nasjonalt ID-senter 5/31/2018 9:30 AM - 4:00 PM

Foreløpig agenda:

 

09:30-09:45 Velkommen, Camilla E. Dahlin, Nasjonalt ID-senter

09:45-10:45 Frøy Løvåsdal, Politidirektoratet

  • Automatisert ansiktsgjenkjenning og morfing av bilder

10:45-11:00 Pause

11:00-11:30 Vegard Pettersen, Nasjonalt ID-senter

  • SYRIA: ID-basen oppdateringer fra factfinding i Syria

11:30 -12:00 Ingeborg W. Farstad, Nasjonalt ID-senter

  • SYRIA: Syriske dokumenter

12-12:45 Lunsj

12:45-13:15 Tentativt: Håkon Schjønsby Kripos

  • Profilering av falske dokumenter ved hjelp av PAL DUF

 

13:15-14:00 Janne Moen Lyng, Nasjonalt ID-senter

  • Opplæring av egne kolleger

14:00 -14:20 Pause

14:20-15:05 Martin Tooi og Ed van Arragon, Nasjonalt ID-senter

  • Falske irakiske underlagsdokumenter

15:05-15:15 Benstrekk

15:15-15:45: Ikke bekreftet

15:45 Takk for nå, utstyr til fri bruk og diskusjon.