12
NOV

Kurs: ID-arbeid i førstelinjen

Dette kurset gir en innføring i ID-arbeid, personkontroll, teknisk dokumentkontroll og jus. Kurset passer for ansatte i politiet og andre etater som kontrollerer identitet.
Møllergata 39, 0179 Oslo 12.11.2018 09.00 - 15.30

For å delta på kurset kreves det at du har gjennomført forkurset Helhetlig ID-arbeid.

Påmelding til kurset