15
OKT

Kurs: Andrelinjekurs for ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

I dette kurset vil du lære hvordan du skal utføre dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil lære om ansiktssammenligning, inetrvjuteknikk og regler for ID-kontroll.
Møllergata 39, 0179 Oslo 15.10.2018 10.00 - 15.00

I tillegg lærer du noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du blir tryggere når du skal undervise på egen arbeidsplass. 

For mer informasjon og søknadsskjema