23
APR

Andrelinjekurs for ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Dette kurset egner seg for deg som har spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll, der du jobber, og som skal undervise førstelinjen i eget distrikt. Krav til søkerne er erfaring og kurs for førstelinje.
vedlegg_soknadsskjema_andrelinje_vaar2018.docx
Møllergata 39, 0179 Oslo 23.04.2018 - 14.06.2018 10.00 - 15.00

Vi krever også at distriktet har UV-lampe og lupe på arbeidsplassen. Les vår veileder for å se våre anbefalinger om utstyr.

Etter kurset vil du inngå i et nettverk med andre andrelinjeressurser, og vi forventer at du fungerer som en støtte for ditt distrikts førstelinje. Vi ønsker at lederne til dem som får plass på kurset benytter seg av den nye kompetansen. Vi vil foreta en strategisk utvelgelse av personer som deltar på kurset.

På kurset vil du lære hvordan du skal utføre dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil lære om ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. I tillegg lærer du noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du blir tryggere når du skal undervise på egen arbeidsplass.

Vi ber interesserte deltagere søke tjenestevei, med vedlagte søknadsskjema. Lederen sender en e-post til postmottak@nidsenter.no med vedlagte attest, samt en kort begrunnelse for hvorfor søkeren trenger dette kurset. Søknaden må være sendt i løpet av mandag 19. mars 2018.

Søkerne vil få svar innen fredag 23. mars 2018. Vi tar inn inntil åtte personer på dette kurset.

Kurset er samlingsbasert med tre samlinger á fire dagers varighet. Dato for samlingene er:

Samling 1: 23.-26. april 2018
Samling 2: 28.-31. mai 2018
Samling 3: 11.-14. juni 2018

Det må påregnes noe arbeid i periodene mellom samlingene, og deltagelse på alle samlingene for å få kursbevis.

Emner i undervisningen

 • Sikkerhetsdokumenter: produksjonsprosess, substrat, sikkerhetselementer
 • Grunnleggende lys – og fargeteori, bruk av utstyr
 • Trykkteknikker
 • Personalisering av sikkerhetsdokumenter – teknikker, sikkerhetselementer
 • Underlagsdokumenter
 • Forfalskningsmetoder
 • Vurdering av funn, rapportskriving, konklusjonsgrader
 • Testdokumenter
 • Ansiktssammenligning
 • Få oversikt over tilgjengelig verktøy
 • Opplæring og støtte til egen førstelinje