27
MAR

Kurs i operativt ID-arbeid

Dette kurset gir en innføring i ID-arbeid, personkontroll, teknisk dokumentkontroll og jus. Kurset passer best for deg som kontrollerer identitet med full eller begrenset politimyndighet. Kurset går over to dager og krever aktiv deltakelse.
Møllergata 39 27.03.2017 - 28.03.2017 09.00 - 15.30

Før du kommer på kurset forventer vi at du gjennomfører noen av våre e-læringskurs.

Mål for opplæringen er at kursdeltakerne skal lære:

 • hva identitet er, og hvorfor er det viktig å vite hvem folk er
 • hvilke regler som gjelder for ID-arbeid i en kontrollsituasjon
 • kunne avdekke identitetsbedrageri, og sikre at identitetsbedrageri blir rapportert og registrert
 • anmelde og sikre grunnlaget for straffesanksjoner
 • bli tryggere i rollen som kontrollør
 • vite hvilke dokumenter en utlending skal ha
 • ha kjennskap til opptak, lagring og bruk av biometri
 • kunne gjennomføre en personkontroll
 • kjenne til prinsipper for god samtaleteknikk
 • kunne gjennomføre en ansiktssammenligning
 • Kunne utføre en dokumentkontroll
 • Kunne undersøke sikkerhetselementer i ID-dokumenter.
 • Kjenne til hvordan underlagsdokumenter kan undersøkes
 • Vite hvor man kan finne mer informasjon om dokumenter (referansedatabaser)