29
MAR

ID-arbeid i skranken

Dette kurset gir en innføring i ID-arbeid, personkontroll, teknisk dokumentkontroll og jus. Kurset passer for ansatte i politiet og andre etater som kontrollerer identitet i en skranke. Kurset går over to dager og krever aktiv deltakelse.
Møllergata 39 29.03.2017 - 30.03.2017 09.00 - 15.30

Mål for opplæringen er at kursdeltakerne skal:

 • vite hva identitet er, og hvorfor er det viktig å vite hvem folk er
 • vite hvilke regler som gjelder for ID-arbeid i en kontrollsituasjon
 • kunne avdekke identitetsbedrageri, og sikre at identitetsbedrageri blir rapportert og registrert
 • anmelde og sikre grunnlaget for straffesanksjoner
 • bli tryggere i rollen som kontrollør
 • vite hvilke dokumenter en utlending skal ha
 • ha kjennskap til opptak, lagring og bruk av biometri
 • kunne gjennomføre en personkontroll
 • kjenne til prinsipper for god samtaleteknikk
 • kunne gjennomføre en ansiktssammenligning
 • kunne utføre en dokumentkontroll
 • kunne undersøke sikkerhetselementer i ID-dokumenter.
 • kjenne til hvordan underlagsdokumenter kan undersøkes
 • vite hvor man kan finne mer informasjon om dokumenter (referansedatabaser)