Tvangsmidler i utlendingsloven

Bestem om formålet er etterforskning og avklaring av straffbare handlinger (straffesak) eller avgjørelse eller gjennomføring av vedtak etter utlendingsloven (forvaltningssak).