Om ansiktsfotografering og skanning av ID-dokumenter

Hvordan skanne inn dokumenter?

Denne veilederen viser deg hvordan du går frem når du skal skanne inn dokumenter på en sak.

Hvordan ta bilde?

Alle som søker om tillatelse (visum, oppholdstillatelse, beskyttelse) i Norge skal tas bilde av. Denne veilederen viser hvilke krav som gjelder i forbindelse med ansiktsfotografering.