Det kan være vanskelig å få oversikt over hva som kreves og godtas som legitimasjon. ID-hjulet gir deg svar på dette. Klikk på oppholdsgrunnlagene for å se hvilke dokumenter som er godkjent i en ID-kontroll.