ID-juss

Her har vi samlet nyttig ID-relatert juridisk materiale, som brosjyrer, e-veiledere, e-læring og høringssvar. Vi har også samlet de mest sentrale lovene og hjemlene for en ID-undersøkelse eller ID-kontroll. Du må logge på for å se alt innholdet.

 

Det kan være vanskelig å få oversikt over hva som kreves og godtas som legitimasjon. ID-hjulet gir deg svar på dette. Klikk på oppholdsgrunnlagene for å se hvilke dokumenter som er godkjent i en ID-kontroll.