ID-juss

Her har vi samlet nyttig ID-relatert juridisk materiale, som brosjyrer, veiledere, e-læring og høringssvar. Vi har også samlet de mest sentrale lovene og hjemlene for en ID-undersøkelse eller ID-kontroll. Du må logge på for å se alt innholdet.

Har du legitimasjon?

Har du legitimasjon?