Dette meiner brukarane om fagportalen

Nasjonalt ID-senter har gjennomført ei undersøking mellom brukarane av fagportalen. Her er nokre utdrag frå tilbakemeldingane vi fekk.
Published: 11/10/2021
Bærbar pc med Nasjonalt ID-senter logo

Nasjonalt ID-senter har gjennomført ei brukarundersøking for å læra meir om kva brukarane meiner om fagportalen vår og dei tenestene vi tilbyr der.

I denne saka finn du eit utdrag av nokre av dei tilbakemeldingane vi fekk gjennom undersøkinga. Innhaldet er fordelt på fleire delsaker der du finn inngongar i boksen til høgre.

Undersøkinga viser mellom anna at:

  • Mange er godt/særs godt nøgde med tenestene vi tilbyr
  • Bruken av tenestane våre varierer frå dagleg til månedleg eller meir sjeldsynt
  • Fleire meiner Nasjonalt ID-senter sitt tilbod kunne ha vore relevant for fleire enn politiet og utlendingsforvaltinga
  • Fleire ynskjer seg meir innhald, både innanfor det dokumenttekniske og innanfor opplæring
  • Meir fokus på navigasjon og brukervennlighet
Brukerne om fagportalen

Nedenfor finner du mer informasjon om noen av tilbakemeldingene Nasjonalt ID-senter fikk i undersøkelsen.