Hvilke tjenester benyttes mest?

Denne delen av undersøkelsen tar for seg hvilke deler av det digitale tilbudet som benyttes mest.
Published: 11/10/2021

En viktig del av undersøkelsen tok for seg dagens tjenester, og hvilke av disse som benyttes mest.

79 prosent av de spurte oppgir at ID-basen er tjenesten de benytter seg av. Vi ser også at opplæringstilbudet, varslingstjenesten alerts samt referansedatabaser er tjenester mange etterspør. Brukerne kunne her velge flere svaralternativer.

ID-basen har etter hvert blitt en omfattende tjeneste. Her finner du landbasert informasjon som skal gjøre det enklere å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet.

Som registrert bruker kan du benytte deg av alle våre tjenester. Linker til tjenesten finner du under.

Brukerne om fagportalen

Nedenfor finner du mer informasjon om noen av tilbakemeldingene Nasjonalt ID-senter fikk i undersøkelsen.