Om våre tjenester

Brukerne ble bedt om å vurdere hvor fornøyd de er med tjenestene som tilbys alt i alt, samt hvilke tjenester som benyttes mest.
Published: 11/10/2021

figur1_brukerne_om_tjenestene.jpg

(Over: Figuren viser svarfordelingen på spørsmålet om hvor fornøyd brukerne er med Nasjonalt ID-senters tjenester, alt i alt.)

Over halvparten av de spurte sier de er «svært fornøyd» med tjenestene Nasjonalt ID-senter tilbyr på sin fagportalen, mens rundt en fjerdedel av de spurte sier seg «litt fornøyd».

Til spørsmålene om hvordan brukerne oppfatter våre tjenester, fikk vi følgende svar:

  • To tredjedeler av de spurte er «helt enige» i at fagportalen tilbyr relevante verktøy, mens
  • 74 prosent sier seg «enig» i at portalen inneholder relevant informasjon
  • 39 prosent av de spurte er «svært fornøyd» med opplæringstilbudet, mens
  • 35 prosent av de spurte oppgir at de ikke benytter seg av digitale kurs og opplæring
Brukerne om fagportalen

Nedenfor finner du mer informasjon om noen av tilbakemeldingene Nasjonalt ID-senter fikk i undersøkelsen.