Viser vei ved Råde

Nasjonalt ID-senter bistår politiet i arbeidet med gransking av dokumenter ved Ankomstsenter Østfold i Råde. Slik foregår det.
Publisert: 15.03.2016
Ankomstsenter Råde

Over: En gang Smartclub, nå mottak: Rett ved E6 ligger Ankomstsenter Østfold, hvor Nasjonalt ID-senter for tiden bistår politiet i arbeidet med opplæring av dokumentgranskere.

Kompetanseheving på ID-området står sentralt i arbeidet Nasjonalt ID-senter utfører. Derfor gjør vi det vi kan for at vår målgruppe, deriblant politiet, får den opplæring og kunnskap som er nødvendig for å sikre kvaliteten på ID-arbeidet. Ett eksempel på noe av det Nasjonalt ID-senter gjør på opplæringssiden er arbeidet som pågår ved Ankomstsenter Østfold i Råde. Vi har lagt turen dit for å se nærmere på hvordan arbeidet utføres.

Langs E6 ved Råde ligger lokalene som i sin tid var en del av Atle Brynestads Smartclub-imperie. I dag er det en svær logo med «Ankomstsenter Østfold» som møter oss. På et kontor i andre etasje har Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere innredet det som fungerer som et laboratorium og opplæringssted for politiets medarbeidere. Daglig finner nye dokumenter veien hit for å bli undersøkt nærmere av politiets medarbeidere, under kynding veiledning og instruksjon fra Nasjonalt ID-senters erfarne dokumentgranskere.

I dag er det dokumentgransker Ida Gladheim som har rollen som mentor og veileder. Med seg på dokumentlabben har hun 27 år gamle Sara, en av flere nyutdannede politimedarbeidere som blir opplært i praktisk dokumentarbeid. Sara har vært hær en stund, og er allerede å regne blant de mer erfarne politifolkene på labben. Likevel er det et stykke å gå før hun kan kalle seg en «fullblods» dokumentgransker.

Med sans for detaljer
På dokumentlabben er det de små detaljer som gjelder, detaljer som ofte så små at de knapt er synlige for det blotte øyet. Det er før man tar tekniske hjelpemidler i bruk, vel og merke. Like fullt kreves det både evne og vilje til å oppdag detaljene, og dét krever trening. Her gjelder det å se etter alt som kan minne om et avvik fra læreboken, stort eller smått. Å sjekke om kartet stemmer overens med terrenget. Og som i så mange andre sammenhenger, viser det seg rett som det er at kartet må granskes nærmere.

Målbevisst starter dokumentgranskerne på dagens arbeid. Akkurat nå er det relativt rolig på mottaket, men det kan raskt endre seg. Dokumentgranskerne benytter anledningen til å tilegne seg ny, verdifull kompetanse. Denne dagen er det blant annet et nigeriansk pass som skal sjekkes. Sara demonstrerer hvordan hun løser store og små dokumentfaglige utfordringer når hun begynner å se nærmere på dokumentet. Jobben med det nigerianske passet skal vise seg å bli mer krevende enn man kanskje skulle tro ved første øyekast. Listen over kontrollpunkter som skal gjennomgås er lang, og da er det godt å ha erfaring og kompetanse å støtte seg til. Dokumentgransker Ida Gladheim svarer på spørsmål som dukker opp underveis, og sørger for at Sara får den hjelpen hun trenger. Alle dimensjoner ved passet blir møysommelig gransket og undersøkt. En rekke tekniske innredninger står til disposisjon i arbeidet, deriblant referansedatabasene iFado og DISCS.

Gir resultater
Sara sier hun setter pris på variasjon i arbeidet sitt. Det får hun med jobben på dokumentlabben. Ingen dokumenter er helt like, og arbeidet med å skille ekte fra uekte er krevende, både tids- og ressursmessig. Da er det motiverende i seg selv å se at arbeidet gir resultater. Så langt har 14 falske dokumenter blitt avslørt som følge av arbeidet på dokumentlabben. Det er 14 dokumenter som kanskje ellers ville blitt akseptert som ekte dersom kontrollen ikke hadde vært der.

I vårt tilfelle er det mye som tyder på at siste ord ikke er sagt når det gjelder tilfellet med det nigerianske passet. Flere undersøkelser må foretas, men slikt blir det da også kompetansebygging og erfaringer av. Dagen i dag har ikke bare bidratt til økt kunnskap og forståelse, men også til flere tall kommer på bordet – tall som bekrefter at målrettet innsats med ID-arbeid nytter.

Godt verktøy er halve jobben: På labben har dokumentgranskerne innredet seg med det som skal til for å gjøre en god jobb, deriblant utstyr for scanning av dokumenter.

Godt verktøy er halve jobben: På labben har dokumentgranskerne innredet seg med det som skal til for å gjøre en god jobb, deriblant utstyr for scanning av dokumenter.


 Når øyet alene ikke lenger strekker til, må det kraftigere lut til.

Når øyet alene ikke lenger strekker til, må det kraftigere lut til. 

Sara (t.v.) går løs på oppgaven med å granske et nigeriansk pass som har ankommet. Nasjonalt ID-senters erfarne dokumentgransker Ida Gladheim har rollen som mentor og veileder.

Sara (t.v.) går løs på oppgaven med å granske et nigeriansk pass som har ankommet. Nasjonalt ID-senters erfarne dokumentgransker Ida Gladheim har rollen som mentor og veileder. 

 Det er et omfattende apparat som står klart til å ta imot flyktningene når de ankommer mottaket. Jobbben med å sikre kommunikasjonen krever visuelle hjelpemidler, som her.

Det er et omfattende apparat som står klart til å ta imot flyktningene når de ankommer mottaket. Jobbben med å sikre kommunikasjonen krever visuelle hjelpemidler, som her.

(Alle foto: Thomas E. Oksum,  Nasjonalt ID-senter).