Nasjonalt ID-senters høringssvar til endringer i utlendingsloven

Nasjonalt ID-senter har gått gjennom høringsnotatet til Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i utlendingsloven. Les mer om våre kommentarer her.
Publisert: 18.02.2016

Nasjonalt ID-senter har utarbeidet et høringssvar på bakgrunn av høringsnotatet til Justis- og beredskapsdepartementet angående endringer i utlendingsloven (innstramminger II) med høringsfrist 9.2.16.

Nedenfor finner du stikkord om hva høringssvaret inneholder knyttet opp mot de enkelte forslagene slik de fremkommer i høringsforslaget.

  • Punkt 6.1.4: Forslag til endring av ordlyden
  • Punkt 6.3.5: Forslag til begrepsavklaringer og valg av ordlyden
  • Punkt 11.1: Nasjonalt ID-senter støtter mer bruk av biometri i utlendingsforvaltningen, slik også departementet trekker frem i høringsforslaget. Du finner mer om Nasjonalt ID-senters arbeid om biometri i våre rapporter. Rapportene finner du på denne siden.
  • Punkt 11.2.2: Nasjonalt ID-senter ønsker økt fokus på, og bruk av, ansiktsgjenkjenning og ansiktssammenligning som metode for identifisering og verifisering av identitet, i tillegg til fingeravtrykk. Se PDF-vedlegg for mer om dette.
  • Punkt 11.5.2: Om introduksjonen av begrepet «biometrisk personinformasjon» i overskriften til utlendingslovens §100. Nasjonalt ID-senter synes det er bra at biometribegrepet introduseres i utlendingslovens §100 og mener det bør synliggjøres gjennom regelverket hvordan de ulike biometriske identifikatorene kan behandles. Se PDF-vedlegg for ytterligere detaljer.
  • Punkt 11.5.2.3: Nasjonalt ID-senter støtter departementets forslag om aldersgrense på 6 år for opptak av fingeravtrykk. Se PDF-vedlegg for detaljer.
  • Punkt 11.6: Nasjonalt ID-senter støtter støtter departementets forslag  om å endre utlendingsforskriften slik at fingeravtrykkene til alle utlendinger som har oppholdstillatelse, uavhengig av om de har dokumentert sin identitet, først skal slettes når det er gitt norsk statsborgerskap.


Les Nasjonalt ID-senters høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i utlendingsloven her.