Dette finner du mer om på portalen

Nasjonalt ID-senter jobber for å lette arbeidet til deg som jobber i eller utenfor utlendingsforvaltningen. Her er noe av det du finner mer om på denne portalen.
Publisert: 11.02.2016
nidforside_illustrasjon.jpg

Fagportalen www.nidsenter.no står sentralt i Nasjonalt ID-senters arbeid for å gjøre hverdagen enklere for deg som jobber innen utlendingsforvaltningen. Derfor gjør vi det vi kan for at informasjonen som finnes på portalen skal være så relevant, oppdatert og tilgjengelig som mulig for våre brukere.

Stadig flere brukere
Fagportalen blir i dag benyttet av en rekke aktører innen utlendingsforvaltningen, men vi registrerer også en økt etterspørsel fra andre aktører utenfor utlendingsfeltet hvor man arbeider med spørsmål knyttet til identitet og identitetsfastsettelse. Ved utgangen av 2015 hadde Nasjonalt ID-senter rundt 3000 brukere av fagportalen, og vi blir stadig flere. Om lag halvparten av våre brukere kommer fra politiet.

ID-basen utvides
Et eksempel på nyttige verktøy du finner under Nasjonalt ID-senters portal er ID-basen. I løpet av 2015 ble basen utvidet med flere land, og inneholder nå informasjon om Afghanistan, Eritrea, Irak, Jemen, Libya, Marokko, Nigeria, Somalia og Syria. Basen har nå også blitt gjort tilgjengelig for andre aktører utenfor politi- og utlendingsforvaltningen. I løpet av 2016 vil ID-basen bli ytterligere utvidet med innhold fra landene Iran og Sudan, og vi har også startet arbeidet med å inkludere trend- og analyseinformasjon om dokumenter fra utvalgte EU/EØS-land. Innen utgangen av 2016 vil informasjon om Italia, Romania og andre europeiske land være tilgjengelig i ID-basen.

Hos Nasjonalt ID-senter jobber blant annet for å tilrettelegge og utvikle verktøy som kan være med å gjøre hverdagen for deg som jobber innen utlendingsforvaltningen enklere. Noe av det vi gjør er å forbedre og videreutvikle fagportalen vår for at denne skal være så brukervennlig, tilgjengelig og oppdatert som mulig. Tjenester og verktøy skal være mer tilgjengelig, også på bærbare enheter.

Ny versjon før sommeren
Nasjonalt ID-senter jobber kontinuerlig for å forbedre og videreutvikle våre produkter. Vi jobber nå med å få en ny versjon av fagportalen www.nidsenter.no på plass før sommeren. Den nye versjonen av Nasjonalt ID-senters fagportal vil inneholde det du kjenner fra dagens versjon, men vil blant annet også være bedre tilrettelagt for de av våre brukere som ønsker å benytte seg av våre tjenester via nettbrett eller smarttelefon.

Har du spørsmål, kan du sende disse her.