Åtte nye e-læringskurs for utlendingsforvaltningen og politiet

Nasjonalt ID-senter har lansert nye e-læringskurs som passer godt for deg som jobber i utlendingsforvaltningen og politiet. Kursene bidrar til å gjøre dere enda bedre i ID-arbeid.
Publisert: 21.10.2013

Kursene tar mellom 5 og 15 minutter å gjennomføre.

Denne gangen har vi lansert ett kurs om vannmerker og ett om hvordan du skal ta opp biometri i biometrikiosken. Vi har også laget flere korte kurs om referansedatabasene DISCS, iFADO, PRADO, Documentchecker og Edison TD. En referansedatabase er til god hjelp når du skal undersøke et dokument. Den gir deg blant annet informasjon om hvordan dokumentet skal se ut, og hvilke sikkerhetselementer som finnes i dokumentet. 

Vi har i tillegg kjøpt inn et kurs fra finsk politi som lærer deg om ansiktssammenligning. Kurset finnes både på norsk og engelsk.

Alle kursene vi har lansert skal oversettes til engelsk, slik at også lokalansatte på utenriksstasjonene kan ta kursene.

Nasjonalt ID-senter skal fortsette å lage e-læringskurs med temaer innen dokumentkontroll og identitetsarbeid. De fleste kursene våre ligger på lukket del av portalen, og du kan enkelt opprette en bruker for å få tilgang til disse.

Kursene kan for eksempel tas som en forberedelse til klasseromkurs, eller for å repetere det du har lært før.

Dersom du har tips, eller ønsker om e-læringskurs, er Nasjonalt ID-senter interessert i å høre dine forslag. For mer informasjon, ta kontakt på denne e-postadressen: 

portalstotte (att) nidsenter.no