ID-fastsettelse som tema i mediene

Mediesaker den siste tiden kan ha gitt et inntrykk av at vi fremstiller asylsøkere som lite troverdige når de oppgir sin identitet.
Publisert: 05.07.2013

Nasjonalt ID-senter har ingen intensjon om å mistenkeliggjøre asylsøkere.  Vårt mål er å styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge.

Vi skal både bidra til å hjelpe mennesker med uavklart identitet, slik at de eventuelt får de rettighetene de har krav på, og vi skal bidra til å stoppe dem som har falsk ID og eventuelle kriminelle hensikter.

Vi vet at de aller fleste er behjelpelige med å legge frem opplysninger og dokumentasjon som kan bidra til å verifisere hvem de er. Statistikken som mediene benyttet som bakgrunn, er hentet fra UDI.  Den viser at 95,4 prosent av asylsøkere i 2012 ikke kunne legge frem pass ved søknad om asyl. Statistikken viser heldigvis en positiv utvikling siden prosentandelen i 2009 var på 98. På bakgrunn av denne statistikken er det mediene trekker slutningen at myndighetene ikke tror på asylsøkerne.

For ordens skyld opplyser vi at det er Politiets Utlendingsenhet som har ansvaret for å fastsette identiteten til asylsøkere. Nasjonalt ID-senters mål er å gjøre utlendingsforvaltningen og politiets id-arbeid bedre. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Vi vet at det er en belastning å ha livet sitt på vent i påvente av å få avklart sin identitet.