Bruk av USB-mikroskop letter arbeidet med dokumentkontroll

Nå kan du få sjekket ID-papirer og dokument av en dokumentgransker, selv om du sitter på andre siden av jorden. Ved hjelp av et mikroskop som du kobler via datamaskinen din, er hjelpen bare et klikk unna.
Publisert: 05.09.2012

Et mikroskop er til stor nytte i dokumentundersøkelser. Med mikroskopet kan du blant annet oppdage feil i trykkteknikker, lese mikrotekst, se kuttskader på en personaliaside og luftbobler i et laminat. Du kan med andre ord se veldig mange av de feilene som oppstår når et dokument manipuleres.

I de siste årene har det kommet flere USB-mikroskop på markedet. Disse skal kobles til pc-en og overfører bilder av det som forstørres til skjermen. USB-mikroskopet har begrensninger når det gjelder grad av forstørrelse og oppløsning, men som et verktøy for førstelinjekontroll er det til stor nytte.

Mikroskopet lar deg ta bilder som dokumentasjon på en undersøkelse. Bildene kan du også sende til kolleger hvis du trenger hjelp til dokumentkontroll. Det er også mulig med direkteoverføring av bilder via tjenester som Skype, eller programvaren som følger med enkelte av mikroskopene.

Et USB-mikroskop koster langt mindre enn et mikroskop som brukes av andre- og tredjelines dokumentgranskere. Det finnes flere ulike modeller og leverandører.

NIDs dokumentgranskere har faglig spisskompetanse på sikkerhetsdokumenter og tilbyr bistand ved ekthetsvurderinger.