Mange prøver å bløffe seg til falsk studieopphold

Det er lett å kjøpe seg en grad eller tittel på internett. Papirene er utførlig gjort og det er ikke alltid enkelt å avsløre disse falske dokumentene. Nylig arrangerte Universitetet i Oslo en workshop om dette temaet.
Publisert: 28.03.2012

Tema for workshopen var falske utdanningsinstitusjoner, akkrediteringsinstitusjoner, grader og utdanningsdokumenter.

NID skal primært hjelpe utlendingsforvaltningen med identitetsarbeid, men vi ser at det er mange andre i offentlig forvaltning som trenger bistand med avklaring på ekte og falske dokumenter. Vår ekspertise på feltet gjør oss til en nyttig bidragsyter også innenfor avsløring av falske papirer fra studenter.

Studenter kan lett kjøpe seg en grad eller tittel ved et universitet som ikke eksisterer i virkeligheten. Læringsstedene har gjerne en nettside med ulike utdanningsprogram og annen relevant informasjon, og fremstår som en anerkjent institusjon ved for eksempel å vise til akkreditering.

Problemet oppstår i de tilfeller hvor hovedsakelig utenlandske studenter søker om opptak på norske læringssteder på grunnlag av falske eksamenspapirer og utdanningsinstitusjoner

Viktigheten av å avsløre dokumentjuks på et tidlig tidspunkt er avgjørende både for selve opptaket, og unngå at søkeren bygger seg opp en slags troverdighet ved å bli anerkjent på et norsk læringssted.

Det finnes noen erfaringsbaserte kjøreregler for å avsløre disse falske institusjonene og dokumentene. NOKUT kan kontaktes ved mistanke om gradfabrikeringer. NOKUT er et organ underlagt Kunnskapsdepartementet som blant annet godkjenner høyere utdanning tatt i utlandet og informerer om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning.